Paraules per reflexionar

El geni es fa amb un 1% de talent i un 99% de treballAlbert Einsteinsábado, 27 de octubre de 2012

t7 Membrana, citosol, centrosoma,undipodi i ribosoma

No hay comentarios:

Publicar un comentario