Paraules per reflexionar

El geni es fa amb un 1% de talent i un 99% de treballAlbert Einsteinlunes, 18 de febrero de 2013

Entrades tema 7 i 8


La cèl·lula eucariota en dibuixos animats http://www.youtube.com/watch?v=2q5nX4voiTo
La cèl·lula i els seus orgànuls                    http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/INDICES/index_celula.htm
La membrana
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B2_CELULA/t22_MEMBRANA/INDICE.htm
Sistemes membranosos
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B2_CELULA/t24_SIS_MEMB/INDICE.htm
Una visió dels orgànuls citoplasmàtics
http://www.youtube.com/watch?v=GyGEd6GTef0
Composició de la membrana
http://www.youtube.com/watch?v=r4UtIvHYKxM

No hay comentarios:

Publicar un comentario